OKAP

Identifikace projektu

Název projektu:               Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Číslo projektu:                  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Zapojení v projektu

Střední škola automobilní v Krnově je partnerem projektu.

Realizované aktivity:

 • KA Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol
  • o1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen
  • o3 Vzdělávání učitelů
  • o5 Regionální oborová centra
  • o6 Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
  • o7 Zavádění prvků duálního vzdělávání
  • o9 Odborné exkurze žáků SŠ podle oborů vzdělávání
  • o10 Přednášky odborníků z praxe ve školách

V rámci této aktivity bude nakoupeno zařízení s cílem inovovat výuku žáků se zaměřením na nové progresivní materiály na bázi svařování hliníku a jeho slitiny a nerezových CrNi. Jedná se o svařovací metodu 141 TIG a pulzní svařování v metodě 135. Současně také proběhne jednání o doplnění školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů. Tato vybavení nejsou momentálně na škole k dispozici. V rámci pořízení budou probíhat jednotlivá odborná školení s cílem zvýšit kvalifikovanost a odbornou připravenost učitelů odborného výcviku a praktického vyučování.

 • KA Podpora polytechnického vzdělávání
  • p1 Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen, s cílem podpory polytechniky
  • p3 Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří
  • p4 Dovednostní workshopy  s cílem podpořit polytechnické vzdělávání,  ve spolupráci se zaměstnavateli
  • p6 Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

V rámci této klíčové aktivity bude rozšířena spolupráce se ZŠ a MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání v předmětu Pracovní činnosti na pracovištích SŠ a realizaci workshopů zaměřených na budoucí pracovní profese ve spolupráci se zaměstnavateli.

Pro žáky SŠ jsou připraveny kroužky robotiky a elektroniky.

 • KA Podpora kariérového poradenství
  • k1 Vznik Centra kariérového poradenství
  • k4 Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání

V oblasti kariérového poradenství vznikne na škole Centrum kariérového poradenství. Hlavním úkolem centra bude práce s žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání.

 • KA Rozvoj výuky cizích jazyků
  • j2 Prezentiáda
  • j3 Den ve firmách
  • j4 Kroužky cizího jazyka

V oblasti rozvoje cizího jazyka se zaměříme na rozvíjení odborného jazyka ve spolupráci s odborníky z praxe. Dojde také k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborných strojírenských předmětů, např. exkurzemi ve firmách v anglickém jazyce nebo realizací přehlídek prezentací s automobilní tématikou.

 • KA Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • g3 Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
  • g4 Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

V rámci této aktivity budou realizovány kroužky se zaměřením na čtenářskou a matematickou gramotnost, vznikne Žákovský studijní klub s knihovnou a studovnou.

Seznam spolupracujících ZŠ a MŠ

 • Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 1970/17, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Žižkova 572/3, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Lichnov, Lichnov č. 46, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Zátor, Zátor – Loučky 86, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Krnov, Albrechtická 1702/85, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Krnov, Náměstí míru 165/12, okres Bruntál, příspěvková organizace

Seznam spolupracujících firem

 • GRANITOL Moravský Beroun
 • ALFAPLASTIK Bruntál
 • AL INVEST Břidličná                                                                                                                                                                                  

NÁZEV POZICE

JMÉNO

E-MAIL

TELEFON

Projektový manažer

Ing. Věra Predikantová

predikantova@ssa-krnov.cz

732 273 893

Koordinátor investičních aktivit

Ing. Pavlína Balcárková

balcarkova@ssa-krnov.cz

552 302 232

O - Zvyšování kvality absolventů  středních odborných škol

Petr Kelemen  

kelemen@ssa-krnov.cz

552 304 082

K - Podpora kariérového poradenství

Mgr. Jana Mayerová

mayerova@ssa-krnov.cz

552 304 081

J - Rozvoj výuky cizích jazyků

Mgr. Šárka Sukupová

sukupova@ssa-krnov.cz

552 304 078

G - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Mgr. Šárka Sukupová

sukupova@ssa-krnov.cz

552 304 078

P - Podpora polytechnického vzdělávaní

Ing. Karel Kubeša

kubesa@ssa-krnov.cz

552 304 075