Výchovné poradenství

O škole

Svá trápení nebo i radosti můžete napsat anonymně z libovolného emailu na adresu: predikantova@ssa-krnov.cz

Konzultační hodiny: 

Úterý           po 15:00

Čtvrtek        po 15:00 

V případě potřeby je možno domluvit jiný termín konzultace. 

Aktuální problémy je možno řešit návštěvou výchovné poradkyně bez předchozí domluvy.

Podpůrná opatření pro žáky

Metodické pokyny MŠMT

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole ze strany lékařů