Školní metodik prevence

O škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ