Poděkování absolventa

O škole

V úvodu mého příspěvku pro Almanach školy bych chtěl vyjádřit své velké osobní poděkování panu profesoru Palcrovi, Klenorovi a paní profesorce Pospíšilové a paní profesorce Bachanové. Nechci však opomenout ani ostatní pedagogy a pracovníky školy, kteří se rovněž nemalou měrou podíleli na mé odborné přípravě. Čtyři roky působení ve škole v Krnově se staly určující pro můj další profesní růst. škola mi dala hluboký a pevný základ, na kterém jsem postupně stavěl a rozvíjel svou odbornost.

Při své podnikatelské činnosti se neustále setkávám s nutností podpory našeho školství. Nejedná se vždy jen o peníze, ale i osobní přístup na nabídku možnosti jiné než finanční pomoci. Při své obchodní činnosti se neustále snažím školám pomáhat, a proto ve své firmě vytvářím podmínky pro studenty i absolventy středních i vysokých škol.

Samozřejmě neopomíjím ani svůj zájem o chod a rozvoj školy v Krnově.I po několika letech od mého absolutoria jsem i dnes v trvalém kontaktu se školou. Již několik let sleduji se zájmem vývoj školy, jak se postupně mění metody i systém ve vyúce, tak rovněž budování zázemí, rozvoj učeben a rozšíření možností studentů pracovat s nejmodernější technikou.

Studenti krnovské školy mají svůj prostor ve firmě TOKO. Pravidelně v průběhu školního roku studenti vykonávají odbornou praxi v naší firmě. Svou účastí se snažíme pomoci studentské společnosti HELKO, která se rovněž prezentuje při firemních akcích TOKO, a tak se stává součástí týmu TOKO. Studenti školy jsou pravidelnými účastníky na našich veletrzích a výstavách, kde se s námi podílejí na činnostech a chodu expozice TOKO. Velmi oblíbenou příležitostí je pro studenty možnost prázdninových placených brigád ve firmě TOKO.

Do dalších let bych chtěl popřát pedagogům i studentům hodně úspěchů a ujistit, že i v následujícím období mohou počítat s podporou firmy TOKO i mojí osobní účastí.Tomáš Kořínek