Organizace školního roku

O škole

Základní informace

 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná na naší škole v pondělí 4. září 2017.
 • Podzimní zkušební období – společná část maturitní zkoušky, tj. didaktické testy a písemné práce společné části MZ, se konají od 4. do 8. září 2017.
 • Podzimní zkouškové období – ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají od 11. do 20. září 2017.
 • Podzimní zkušební období – zkoušky z profilové části maturitní zkoušky všech forem se konají od 1. září do 20. září 2017.
 • Podzimní část opravných závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná v období od 4. září do 22. září 2017. 
 • Čtvrtek 28. září 2017 – státní svátek – Den české státnosti.
 • Sobota 28. října 2017 – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 • Pátek 17. listopadu 2017 – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
 • Vánoční prázdniny žáků budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a končí v  úterý 2. ledna 2017. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
 • Jarní prázdniny žáků okresu Bruntál připadnou na období od 26. února do 4. března 2018.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
 • Termín přijímacích zkoušek pro naši školu stanoven na polovinu dubna 2018.
 • Didaktické testy a písemné práce společné části MZ se konají v období 
 • od 2. května do 15. května 2018.
 • Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018.
 • Zkoušky profilové části konané před maturitní komisí se konají v období  od 16. května do 10. června 2018.
 • Písemné a praktické zkoušky z profilové části se mohou konat od 1. dubna 2018.
 • Úterý 1. května 2018 – státní svátek – Svátek práce.
 • Úterý 8. května 2018 – státní svátek  - Den vítězství.
 • Písemná část ZZ dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná ve čtvrtek 1. června 2018.
 • Ukončení ZZ dle JZZZ učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel je plánováno do 16. června 2018.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018.
 • Školní vyučování školního roku 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

V Krnově dne 4. září 2017

Ing. Věra PREDIKANTOVÁ

ředitelka školy