Organizace školního roku

O škole

Základní informace

 • • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začíná na naší škole v pondělí 2. září 2019.
 • • Podzimní zkušební období – společná část maturitní zkoušky, tj. didaktické testy a písemné práce společné části MZ, se konají od 2. do 6. září 2019.
 • • Podzimní zkouškové období – ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají od 1. do 20. září 2019.
 • • Podzimní zkušební období – zkoušky z profilové části maturitní zkoušky všech forem se konají od 1. září do 20. září 2019.
 • • Podzimní část opravných závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná v období od 2. září do 13. září 2019.
 • • Sobota 28. září 2019 – státní svátek – Den české státnosti.
 • • Pondělí 28. října 2019 – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.
 • • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • • Neděle 17. listopadu 2019 – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
 • • Vánoční prázdniny žáků budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a končí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • • Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
 • • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • • Jarní prázdniny žáků okresu Bruntál připadnou na období od 9. března do 15. března 2020.
 • • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
 • • Termín přijímacích zkoušek pro naši školu stanoven na duben 2020.
 • • Didaktické testy a písemné práce společné části MZ se konají v období
 • • od 2. května do 15. května 2020.
 • • Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2020.
 • • Zkoušky profilové části konané před maturitní komisí se konají v období od 16. května do 10. června 2020.
 • • Písemné a praktické zkoušky z profilové části MZ se mohou konat od 1. dubna 2020.
 • • Pátek 1. května 2020 – státní svátek – Svátek práce.
 • • Pátek 8. května 2020 – státní svátek - Den vítězství.
 • • Písemná část ZZ dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná v pondělí 1. června 2020.
 • • Ukončení ZZ dle JZZZ učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel je plánováno do 16. června 2020.
 • • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
 • • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020.
 • • Školní vyučování školního roku 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.


V Krnově dne 4. července 2019

Ing. Věra PREDIKANTOVÁ

ředitelka školy